Persondatapolitik

1.Generelt

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Bisgaard Pipes ("Bisgaard Pipes”, Bisgaard-pipes.com", "Bisgaard piber”, ”os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig. 

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via hjemmesiden, Bisgaard-pipes.com ("Hjemmesiden").

1.3 Bisgaard Pipes er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Bisgaard Pipes kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

2.Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Dette sker via brug af Cookies. 

  2.1.1 Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. 

  2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. 

  2.2.1 Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig. 

  2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a, b, c og f. 

2.3 Når du tilmelder dig til vores spændende nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse, postnummer, fødselsdag og eventuelt produkt interesser.

  2.3.1 Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. 

  2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse e-mailadresse og evt. interesser. Udover e-mailadresse og interesser vælger du selv frivilligt hvilke oplysninger du vil give os herunder navn, postnummer og fødselsdato. Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab som kliks i nyhedsbreve og besøg på hjemmesiden m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

2.4.1Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med modtagelse af nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring til din fordel.

  2.4.2 Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 

3.Modtagere af personoplysninger

3.1 Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord eller GLS, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Du vælger selv hvilken leverandør der skal håndtere din ordre.

3.2 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

  3.2.1 Disse eksterne samarbejdspartnere omfatter, MailChimp (til udsendelse af nyhedsbrev), Kompetence Kanalen (online markedsføring), Pakkelabels (levering og ordrehåndtering) og QuickPay (betalingssystem). Samt Google Analytics (se punkt 3.3).

3.3 Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. 

  3.3.1 kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI 

 

4.Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. 

4.2 Ret til indsigt

  4.2.1 Du har til enhver tid ret til at anmode os om oplysning om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen har, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. 

  4.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til hektor@bisgaard-pipes.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3 Retten til berigtigelse 

  4.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive rettet.

  4.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, har du selv mulighed for at korrigere via linket i bunden af de nyhedsbreve du modtager.

4.4 Retten til sletning 

  4.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring  

  4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  

4.6 Retten til dataportabilitet

  4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7 Retten til indsigelse

  4.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

  4.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 

  4.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som modtager af vores nyhedsbrev eller køb på vores hjemmeside. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på hektor@bisgaard-pipes.com.

4.9 Retten til at klage 

  4.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

5.Sletning af persondata

5.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. Slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.

5.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. 

5.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

6.Sikkerhed

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7.Kontaktoplysninger

7.1 Bisgaard Pipes er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

www.bisgaard-pipes.com - Havnens Vin og Tobakshus
Havnegade 37
7100 Vejle
Danmark

Telefon: +45 75 82 40 96
Email: hektor@bisgaard-pipes.com
CVR/VAT No.: DK27207405

 

8.Ændringer i persondatapolitikken

8.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste køb på Hjemmesiden.

8.2 Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.